Monday, February 17, 2014

Trở về và dọn dẹp....

Đã lâu quá rồi bỏ bê em nó. Nghĩ lại thật có lỗi. Bụi bặm, ngổn ngang... Lại trở về, trang hoàng đọn dẹp lại. Để có một sắc diện mới tươi đẹp hơn, đúng là mình hơn. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước và đang chờ đợi. Không thể vì một vài "sự cố" mà buông tay. Chào em nhé, ngày mới...

1 nhận xét:

Anonymous said...

Hello?... It's tme to tidy up again....:)

Post a Comment

Next Post Back to Top