Friday, April 30, 2010

Hai tình yêu mới!

Có thời gian, lại tỉ mẩn với doily. Làm sao lại có kiểu nhà không có bàn kê mà vẫn cứ mê doily như thường. Mấy em này thi thoảng hấp dẫn mình một cách lạ kỳ. Mỗi lần vào picasa nhìn thấy các em là phải sà vào xem có em nào hay không? Vẫn là dứa, khoái dứa đến thế là cùng hi hi
Và đây, em vàng

Còn đây, em màu tím, có người nhìn thế nào lại bảo em ý màu trắng mới đau mình chứ hix


Lại hoài niệm hai em xưa cũ đã bị đem đi làm con nuôi, không biết giờ các em ý thế nào nhỉ


Và em khủng long đã có thành tích trong một kỳ thi của HTT. Tự hào lắm nhé
Previous Post Next Post Back to Top