Friday, May 7, 2010

Quà...

Chưa kịp làm xong thì mẹ cháu Bông đã tranh là của cháu rồi. Ừ thôi thì tặng cháu cho cháu chơi, chứ thật ra nếu có làm thì làm cho cháu cái to đẹp hoành tráng hơn cơ

Gần hơn 1 tí

Cái này thì hứa làm cho bà chị không biết từ bao nhiêu tháng nay rồi , từ cái lần tặng chị Chitka một cái là có người cứ đòi phải có phần theo. Hôm nay thì cũng đã trả bài xong rồi phù ...


Previous Post Next Post Back to Top