Friday, March 26, 2010

Relax...

Mệt mỏi với mọi thứ, chán chường với cuộc sống...
Mình relax bằng một trong số những sở thích cực kỳ, cực kỳ khiến mình phê mỗi khi mần đến nó (còn những thứ sở thích khiến mình cũng cực kỳ, cực kỳ phê là gì ư, cứ nhìn blog của mình thì biết, ná ná ná )
Cắm hoa. Lẳng lặng đi mua mấy cành làn, vài lá thiết mộc lan (cũng có lan khà khà ), vài em salem trắng. Chẹp, biết thế kiếm thêm mấy em hồng cho nó đỡ trống trải. Nhưng không, có thế trông nó mới cô đơn như mình lúc này vậy. Trông đầy tâm trạng, hix hix hix...

Trên này

Dưới này
Previous Post Next Post Back to Top