Monday, October 12, 2009

Tưởng như không mà lại có. Tưởng như có mà lại không...

Đúng là có những lúc tưởng như không mà lại có ,tưởng như có mà lại không . Mình không thể hiểu nổi . Không thể quá hi vọng, không thể cứ cố với tay đến cái mình không thể chạm vào được . Dẫu vaayjm vẫn phải cố gắng, dẫu vậy, vần phải keep moving forward để sống. Ừ thì thế, nhưng sao không có được nổi một lần dù chỉ là may mắn nhỏ nhoi . Thêm một lần thất vọng , thêm một lần nản, và thêm một lần gắng gượng và vượt qua .
Mọi nỗi buồn của mình vẫn luôn có người chia sẻ, vẫn luôn có người động viên . Và vì thế mình sẽ vẫn luôn vượt qua được tất cả . Tuần mới rồi, hít một hơi thật dài, thở ra thật nhẹ, để có thêm khí thế bắt đầu cho một ngày mới, một tuần mới...
Previous Post Next Post Back to Top