Monday, November 8, 2010

Áo cho SU

Hẹn Su mùa đông này dì làm áo cho Su. Cũng chẳng phải vì thiếu áo dì đan mà Su bị lạnh, chỉ là thêm 1 cái cho con để trong SG buổi sáng con đi học với mẹ đỡ bị lạnh chút thôi.

Yêu Su nhiều !
Previous Post Next Post Back to Top