Thursday, May 19, 2011

Doily

Mẹ rảnh, nên ngồi truyền cho con niềm đam mê ngay từ khi con còn trong bụng mẹ. Không có màu trắng, mẹ đành làm bằng cái màu có sẵn. Nếu nó lên bằng màu trắng nó sẽ đẹp đẽ và lung linh hơn nhiều.
Previous Post Next Post Back to Top