Monday, June 7, 2010

Ẩm ương

Dạo này lười kinh, lâu quá thành kinh niên là tèo. Mãi mới chịu ngó ngoáy 1 tí, lên được em đựng điện thoại này cho một người bạn .

Previous Post Next Post Back to Top