Thursday, December 16, 2010

Gift

Quà làm cho một người bạn mang đi...tặng một người khác =)). Giờ này sướng chủ đã âm ỉ hết chưa nhỉ
Đây là áo


Đây là mũ


Và đây là cả bộ kết hợp :D

Previous Post Next Post Back to Top