Thursday, July 22, 2010

Bẵng đi một thời gian, mình bỏ xó. Chẳng blog, chẳng show hàng...Thỉnh thoảng mở ra xem page view rồi đóng lại. Cuộc sống dường như không còn gì để nói. Nhưng chính những lúc lặng như thế, mới là lúc mà cuộc sống có nhiều những biến động, những cảm xúc buồn vui lẫn lộn . Người ta buồn vui thì người ta thích trải lòng mình ra. Mình buồn vui mình đem gói ghém lại. Để làm gì nhỉ???
Thời gian cứ thế trôi đi tuần tự theo vòng, và mình đang trôi theo nó. Cuộc sống lại thay đổi, lại có những sự khác biệt, xáo trộn. Cố gắng đưa mọi thứ đi dần vào ổn định, vì hiện tại cũng là khá lắm rồi. Muốn hơn thì lại chờ thời gian. Sắp xếp lại công việc, sắp xếp lại cuộc sống, sắp xếp lại suy nghĩ...
Ít ra trong thời gian qua, mình học thêm được nhiều thứ, trải nghiệm thêm nhiều thứ, nhìn nhận ra nhiều thứ và hiểu rằng cuộc sống phải là như thế . Để rồi mỗi sáng mai ra thức giấc, mình thấy tự nhiên và bình thản trước mọi vấn đề. Quay sang bên cạnh nhìn một cái, thấy hạnh phúc và bình yên...
Previous Post Next Post Back to Top